• Subcribe to Our RSS Feed

Obavijesti

PLAN AKCIJA DOBROVOLJNOG DARIVANJA KRVI U 2021. GODINI.

OBAVIJEST 26.10.2020

Gradsko društvo Crvenog križa Ploče dobilo je sredstva Europskog socijalnog fonda za projekt „Ženska ruka solidarnosti“ UP. 1.1.13.0113.

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, te HCK Gradsko društvo Crvenog križa Ploče potpisali su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 928.655,00 kuna.

Bespovratna sredstva za financiranje projekta osigurana su 85% iz Europskog socijalnog fonda i 15% iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Razdoblje provedbe projekta „Ženska ruka solidarnosti“ je 18 mjeseci  (26.10.2020-26.04.2022)

Cilj projekta je  omogućiti ženama pripadnicama ranjivih skupina uključivanje  na tržište rada na 12 mjeseci, u svrhu potpore i podrške starijim osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici, također je  predviđeno  obrazovanje i osposobljavanje zaposlenih žena.

Partneri na projektu su: Centar za socijalnu skrb Ploče, Hrvatski  zavod za zapošljavanje Područni ured Dubrovnik i Grad Ploče.

Planiramo zapošljavanje i izobrazbu 10 žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada s područja grada Ploča i okolnih mjesta koje će pružati pomoć i podršku za 60 korisnika (starijih osoba iznad 65 godina i/ili nemoćnih osoba  te osoba s invaliditetom tijekom 12 mjeseci.  Žene će sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme s početkom  rada  01.12.2020.

Za sve informacije možete nazvati v.d.ravnateljicu GDCK Ploče i voditeljicu projekta Tanju Medak na:   091-267-6129 ili na 020-679-563.

 

OBAVIJEST 30.11.2020

Zaposleno 10 žena- radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom u sklopu projekta “Ženska ruka solidarnosti „ UP.02.1.1.13.0113

U Gradskom društvu Crvenog križa Ploče dana 30.11.2020. 10 žena potpisalo je ugovor na 12 mjeseci za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Ženska ruka solidarnosti, UP.02.1.1.13.0113, financiranog iz Europskog socijalnog fonda. S radom počinju
01.12.2020., a posao će obavljati do 30.11.2021.
Zaposlenice će obavljati poslove pomoći i potpore starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom koje će skrbiti za ukupno 60 korisnika.

2

Image 2 of 4

 

 

Natječaj zaželi

RADNIK/CA ZA POMOĆ I POTPORU STARIJIM OSOBAMA I/ILI OSOBAMA SA INVALIDITETOM

Radno mjesto

Broj:

Mjesto rada: PLOČE, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 04.11.2020

Natječaj vrijedi do: 12.11.2020

 

Posloprimac

Razina obrazovanja:

 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije:

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava,obitelji i socijalne politike  o financiranju projekta „Ženska ruka solidarnosti“” KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-151 od 25. rujna 2020., na temelju Ugovora od dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u financijskom razdoblju 2014.-2020. od 26. listopada 2020.,Ženska ruka solidarnosti“„ Kodni broj: UP.02.1.1.13.0113. te na temelju Odluke Odbora Gradskog društva Crvenog križa Ploče sa XII. Sjednice 17. Saziva Skupštine Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Ploče od 30.listopada 2020.  raspisuje      

                                                                 NATJEČAJ
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta
„Ženska ruka solidarnosti“

Udruga Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa, Vladimira Nazora 20 Ploče raspisuje natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme:

1. Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u  Gradskom društvu Crvenog križa Ploče za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Ženska ruka solidarnosti“- radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom

2. Broj traženih radnica: 10 osoba

3. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – 12 mjeseci

4. Radno vrijeme i plaća: puno radno vrijeme. Plaća radnica je minimalna plaća propisana Zakonom o minimalnoj plaći (Narodne novine 118/18) i Uredbom o visini minimalne plaće ( 106/2019 i 118/18)

5. Mjesto rada: područje Grada Ploča (Mjesni odbori: Ploče, Rogotin, Šarić Struga, Banja, Komin, Stablina, Baćina, Peračko Blato, Staševica, Crpala-Spilice-Gnječi, Plina Jezero)

6. Opis poslova:pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika   pomoć u održavanju higijene stambenog prostora   briga o higijeni krajnjih korisnika   pomoć u socijalnoj integraciji   pomoć pri odlasku u šetnju, obavljanje drugih svakodnevnih poslova, obavljanje kućanskih poslova pomoć u dostavi lijekova, namirnica i drugih potrepština

7. Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:   

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • najviše završena srednja škola, završena osnovna škola nije uvjet
 • nezaposlene žene bez obzira na duljinu prijave u evidenciji HZZ-a s naglaskom na žene starije od 50 godina Prednost imaju:
 • žene s invaliditetom
 • žene starije od 50 godina
 • žrtve trgovanja ljudima
 • žrtve obiteljskog nasilja,
 • azilantice,
 • mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu), udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,
 • liječene ovisnice,
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,
 • pripadnice romske nacionalne manjine,
 • osobe slabijeg imovinskog stanja
 • beskućnice
 • majke djece s 3 ili više malodobne djece
 • majke djece s teškoćama u razvoju
 • samohrane majke

Podnositeljice su u životopisu dužne naznačiti kojoj skupini iz točke 6. pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu (npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu)

8. Uz obrazac prijave kandidati su dužni priložiti:

 • Životopis
 • Preslika Osobne iskaznice
 • Presliku dokaza o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi ukoliko je ista završena   Potvrdu HZZ-a o statusu nezaposlene osobe (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Oglasa)
 • Vlastoručno ispunjen i potpisan Prijavni obrazac (može se preuzeti na stranicama Crvenog križa Ploče https://www.crvenikriz-ploce.hr/  ili u HZZ Ploče)

NAPOMENA: Odabrane kandidatkinje obvezne su pohađati i završiti program osposobljavanja.
Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:
Gradsko društvo Crvenog križa  Ploče , Vladimir Nazor 20. Ploče 20340. putem pošte, osobno (uz pridržavanje mjera zaštite od COVID-19) ili putema maila gdck.ploce@gmail.com (originali će se priložiti naknadno)
u roku od 8 dana od objave Oglasa na stranicama HZZ-a u zatvorenoj kuverti s naznakom:
Za natječaj „Ženska ruka solidarnosti“.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva, ne smatra se kandidatom prijavljenim na poziv.
Natječaj će biti objavljena na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Crvenog križa Ploče
Kandidatkinje će o rezultatima javnog poziva biti obaviještene u zakonskom roku. HCK Gradsko društvo Crvenog križa Ploče zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

 

Projekt „Zaželi – program zapošljavanja žena“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

2013.

U 2013. godini proveli smo 3 akcije dobrovoljnog darivanja krvi 14.02., 11.07. i 07.11.

Akcije su prošle uspješno. Cilj nam je povećati broj mladih dobrovoljnih darivatelja krvi i podići razinu svijesti o potrebama i važnosti sigurne krvi i krvnih pripravaka.

Važno je napomenuti činjenicu da se jednom dozom krvi mogu spasiti tri života.

Prikupljanje krvi od dobrovoljnih neplaćenih darivatelja krvi temelj je za osiguravanje dovoljnih zaliha sigurne krvi. Osobe koje redovito dobrovoljno daruju krv su najsigurniji izvor krvi, jer se na taj način događa manje infekcija koje se prenose krvlju, nego u hitnoj situaciji kad članovi obitelji daruju krv ili kad se davanje krvi plaća.

Davanje krvi ne može biti štetno za ljudsko zdravlje . Zdravi organizam ima uvijek dovoljne količine krvi (oko 5 litara). Dobrovoljnim davanjem krvi ujedno kontroliramo i naše zdravlje. Prilikom svakog davanja krvi, davatelj prolazi liječnički pregled, kontrolira razinu željeza u krvi, a njegova krv se testira na AIDS, hepatitis i sifilis. Određuje se i pripadnost krvnoj grupi.

Za vrijeme trajanja akcije dijelimo sokove i buhtle, a nakon samog darivanja krvi i zahvalan obrok, kojeg su nam na zadnjoj akciji pripremili učenici Srednje škole fra Andrije Kačića Miošića u Pločama, sa svojim profesorima u Restoranu Mornar.

Ovisno o financijskim mogućnostima i mogućim donacijama, nastojat ćemo organizirati  zahvalan izlet , bar jedan u godini.

Ove godine u listopadu  posjetili smo Bihać, Plitvička jezera….

DSC01607DSC01318____________________________________________________________

Po školama i u vrtiću u suradnji sa HCK Zagreb proveli smo radionice Nauči kodeks sigurnosti na vodi…

DSC00761Copy of DSC00674________________________________

U suradnji sa školama organizirano je gradsko natjecanje Mladih Crvenoga križa… najbolje ekipe išle su u Split na međužupanijsko natjecanje…

DSC00988_______________________________________________________________________________

Za Uskrs smo imali i prvu prodaju iz radionica Crvenog križa .

DSC00908_______________________________________________________________________________

Pri GDCK Ploče okupili smo  zainteresirane u Interventni tim. Prošli smo neke obuke, s kojima planiramo nastaviti, ovisno o financijskim mogućnostima.

DSC00879 DSC00872_____________________________________________________

Obilježili smo Tjedan Crvenoga križa zahvaljujući našim volonterima, Radio postaji Ploče, Udruženju obrtnika grada Ploča, Dječjem vrtiću Ploče…

DSC01202 DSC01131_____________________________________________________

Programom javnih radova 100 % financiran od Zavoda zaposlili smo tri osobe koje su sudjelovale u akcijama Crvenog križa, i obavljali sve zadaće po određenom programu.

DSC01101 DSC01102___________________________________________________

Uz pomoć dobrih ljudi iz otkupnih stanica, ovisno o njihovim mogućnostima, dijelimo voće i povrće koje nam oni doniraju.

 

Za vrijem ljetnih praznika dvoje mladih uputili smo u Orahovicu u kamp za mladu s osnovnim ciljem da se obuće za rad mladi s mladima.

orahovica 6 OLYMPUS DIGITAL CAMERA__________________________________________________

U redovitoj Akciji Solidarnost na djelu 2013. godine koja je prošla uspješno, puno nam je pomogao Dječji vrtić Ploče, Osnovna škola Ploče, Komin, Staševica, Srednja škola Ploče i sami građani, pomoću njih smo prikupili prehrambene artikle i financijska sredstva za pomoć potrebitim i radu Crvenoga križa.

DSC01462 DSC01471__________________________________________________

Građani Grada Ploča pokazali su svoju solidarnost prikupljanjem humanitarne pomoći za članove posade Lucky Ned.

DSC01501________________________________________________________________________________

Kao i svake godine i ove godine održana je sastanak ravnatelja svih društava Crvenog križa u Zadru. Nakon radnog dijela imali smo i svečanu proslavu 135. godina djelovanja HCK i 60 godina organiziranja akcija dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji HCK.

DSC01541 Copy of DSC01536______________________________________________________________

Krenuli smo i sa radom Kluba 60+. Svakog utorka i petka u pet sati druže se i  stvaraju od malo puno… Međutim cilj je druženje, kvalitetno provođenje vremena, zadovoljstvo …

Organizirali smo i prvi izlet za naše članova Kluba 60+, preljepa Baćinska jezera…

Na samome smo početku djelovanja, potrebno je još puno rada, truda, volje… i članova.

DSC01833 DSC01279__________________________________________________________

Radili smo i na zdravstvenom prosvjećivanju. Predavanja o tuberkulozi, ovisnosti-pušenju držao je naš dr. Dragan Kontić.

Kontrolirali smo zdravlje građana mjerenjem šećera u krvi, tlaka i masnoće…

DSC01356_________________________________________________________________________________

Opremili smo prostor s ciljem da dobijemo prostor u koje bi se družili i svoje vrijeme zajedno provodili mladi, a  i oni nešto stariji…

DSC01251_________________________________________________________________________________

Uz pomoć učenika Srednje škole fra Andrije Kačića Miošića uključili smo se u akciju za pomoć Kistanju i Vukovaru…

 

Proslava 135 godina djelovanja u Dubrovniku. Prisustvovali smo svečanosti…

DSC01765_________________________________________________________________________________

Otišli smo u posjet Udruzi Pape Ivana XXIII zajedno sa mladima GDCK Dubrovnik…

DSC01780_________________________________________________________________________________

 

Pred nadolazeće blagdane napravili smo maleni domjenak. Gospođe iz Kluba 60+ različitim slasticama su napunile stol, i zajedno sa sugrađanima lošijeg imovinskog stanja napravile pravu feštu.
Za glazbu se pobrinula glazbena sekcija KUD-a Ploče.
 

unnamed (1)unnamed (2) unnamed (3)_____________________

Božićni sajam u Pločama 23.12.2013.

 

DSC01912 DSC01895

 

 

Hrvatski Crveni križ započeo je s podjelom paketa diljem Hrvatske za građane kojima je pomoć najpotrebnija. Jedan dio paketa njih 35 stiglo je u GDCK Ploče. Paketi sadrže ulje, brašno, šećer, sol, tjesteninu, rižu i podijeljeni su građanima u potrebi. Dio sredstava za nabavu paketa kao i ranijih godina, osiguralo je Ministarstvo zdravlja RH.

____________________________________________________________________________________________

drva

 

 

Zahvaljujući dobrim ljudima koji su nam darovali svoje  vrijeme i prijevozno sredstvo podijelili smo donirana drva za ogrijev.

HVALA !

unnamed

__________________________________________________________________________________________