• Subcribe to Our RSS Feed

Obavijesti

24.05.2024.

Poziv na razgovor za kandidatkinje za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta GDCK Ploče “Uz vas za bolji život”

Poziv na razgovor uz vas za bolji život

 

POZIV ZA STARIJE OSOBE I OSOBE S INVALIDITETOM

Javite se za korištenje potpore i podrške u svakodnevnom životu

 1. Javni poziv za iskaz interesa- GDCK
 2. Prijava-na-javni-poziv_GDCK
 3. SF.3.4.11.01.0xxx_Izjava o članovima zajedničkog kućanstva
 4. SUGLASNOST_GDCK

 

NATJEČAJ:

RADNIK/CA ZA POTPORU I PODRŠKU U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA S INVALIDITETOM

 

Radno mjesto

 PLOČE, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA


 10


 Na određeno; novootvoreni poslovi


 Puno radno vrijeme


 Smjena – prijepodne


 Nema smještaja


 Djelomično


 13.5.2024.


 21.5.2024.


Posloprimac

 • Osnovna škola niži razredi
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine
 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

 Nije važno


Na temelju Odluke o financiranju Upravljačkog tijela Ministarstva rada, mirovinskoga
sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju projekta „Uz vas za bolji život“,
KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-24-32 od 28. ožujka 2024.
godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz
Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021. – 2027., Klasa: 442-
01/24-04/1, URBROJ: 344-24-5, Kodni broj: SF.3.4.11.01.0063, u okviru Programa Učinkoviti
ljudski potencijali 2021. – 2027. te temeljem odluke Odbora Gradskog društva Crvenog
križa Ploče sa XII. Sjednice 18. Saziva Skupštine Hrvatskog Crvenog križa Gradskog
društva Crvenog križa Ploče od dana 16. travnja 2024. godine ravnateljica Hrvatskog
Crvenog križa Gradsko društvo Crvenog križa Ploče objavljuje oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta „Uz vas za bolji život”

Svaki radnik pružat će potporu i podršku za najmanje 6 krajnjih
korisnika, i to:
– organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i
dr.)
– obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog
prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja
rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.)
– održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i
obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.)
– zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba
– podjela paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština
Izrazi koji se koriste u ovom Oglasu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno
i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Uvjeti koje osobe koje se prijavljuju na Oglas moraju ispunjavati:

-Punoljetnost
– hrvatsko državljanstvo

Kandidati su dužni priložiti:
– vlastoručno potpisanu i popunjenu prijavu za radno mjesto (može se preuzeti na
službenim stranicama Hrvatskog Crvenog križa Gradsko Društvo Crvenog križa
Ploče ili osobno na adresi Ulica Vladimira Nazora 20)
– životopis
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica, domovnica)
– elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ( e-radna knjižica)
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne
starije od tri mjeseca od dana objave Oglasa)

NAPOMENA:
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u
Oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne
uvjete iz Oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Oglas. Prijave moraju biti na
hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o
radu predočiti u izvorniku.

Osobe koje se prijavljuju na Oglas dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu: Hrvatski
Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ploče, Ulica Vladimira Nazora 20, 20340 Ploče,
putem pošte ili osobno najkasnije u roku od 8 dana od dana objave Oglasa, u zatvorenoj
kuverti s naznakom: »Prijava na Oglas – „Uz vas za bolji život“ – ne otvaraj«.
Ovaj Oglas bit će objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i
na službenoj stranici Hrvatskog Crvenog križa Gradsko društvo Crvenog križa Ploče
(https://crvenikriz-ploce.hr/).
Kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će pozvani na
razgovor (intervju).

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ploče zadržava pravo poništenja
Oglasa bez posebnog objašnjenja.


Poslodavac

 ‘Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ploče’


 • osobni dolazak: VLADIMIR NAZOR 20,20340 PLOČE
 • pisana zamolba: Vladimir Nazor 20,20340 Ploče

Prijavni-obrazac za radnika-ce_GDCK

 

NATJEČAJ:

RAVNATELJ/ICA GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA PLOČE

 

Radno mjesto

 PLOČE, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA


 1


 Na određeno; reizbor


 Puno radno vrijeme


 Smjena – prijepodne


 Nema smještaja


 Djelomično


 13.5.2024.


 21.5.2024.


 

Posloprimac

 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

 Engleski jezik


Potrebno poznavanje osnova informatike

 • osnove korištenja računala u Windows okruženju

 Kategorija B


 3 godine


Na temelju članka 28. i 31. Statuta Gradskog društva Crvenog križa Ploče, članka 2. i 5. Pravilnika o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa i odluke Odbora Gradskog društva Crvenog križa Ploče od  16.04.2024. godine raspisuje se Natječaj

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

– molbu,

– životopis,

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

– motivacijsko pismo,

– viziju rada Gradskog društva Crvenog križa Ploče za mandatno razdoblje na propisanom M-1 obrascu (obrazac se može preuzeti na službenoj internetskoj stranici Hrvatskog Crvenog križa www.hck.hr pod »Tko smo« – »Natječaj«),

– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),

– potvrdu o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi i trajanju staža osiguranja),

– preslik vozačke dozvole,

– kandidat koji već obnaša dužnost ravnatelja/ice dužan je priložiti izvješće o radu na propisanom M-2 obrascu Hrvatskog Crvenog križa, te pozitivnu ocjenu obnašanja dužnosti ravnatelja na propisanom P-1 obrascu.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Mandat ravnatelja/ice traje 4 godine, a ista osoba može biti ponovno birana na mjesto ravnatelja.

Ravnatelja/icu imenuje Odbor Gradskog društva Crvenog križa Ploče uz prethodnu suglasnost Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa.

Natječaj traje 8 dana od objave na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje –Burza rada.

Prijavu s potrebnim dokazima i prilozima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu: Hrvatski Crveni križ, Gradskog društvo Crvenog križa Ploče, Vladimir Nazor 20, 20340 Ploče, s naznakom: »Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice – ne otvaraj«.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni.

 


 

Poslodavac

 ‘Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ploče’


 • osobni dolazak: VLADIMIR NAZOR 20, PLOČE
 • pisana zamolba: Vladimir Nazor 20, 20340 Ploče