• Subcribe to Our RSS Feed
Archive from April, 2020

Natječaj zaželi

Apr 20, 2020   //   by crveni   //   NATJEČAJ  //  No Comments

RADNIK/CA ZA POMOĆ I POTPORU STARIJIM OSOBAMA I/ILI OSOBAMA SA INVALIDITETOM

 

Radno mjesto

Broj:

Mjesto rada: PLOČE, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 04.11.2020

Natječaj vrijedi do: 12.11.2020

 

Posloprimac

Razina obrazovanja:

 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije:

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava,obitelji i socijalne politike  o financiranju projekta „Ženska ruka solidarnosti“” KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-151 od 25. rujna 2020., na temelju Ugovora od dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u financijskom razdoblju 2014.-2020. od 26. listopada 2020.,Ženska ruka solidarnosti“„ Kodni broj: UP.02.1.1.13.0113. te na temelju Odluke Odbora Gradskog društva Crvenog križa Ploče sa XII. Sjednice 17. Saziva Skupštine Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Ploče od 30.listopada 2020.  raspisuje      

                                                     
                                                                 NATJEČAJ
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta
„Ženska ruka solidarnosti“

Udruga Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa, Vladimira Nazora 20 Ploče raspisuje natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme:

1. Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u  Gradskom društvu Crvenog križa Ploče za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Ženska ruka solidarnosti“- radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom

2. Broj traženih radnica: 10 osoba

3. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – 12 mjeseci

4. Radno vrijeme i plaća: puno radno vrijeme. Plaća radnica je minimalna plaća propisana Zakonom o minimalnoj plaći (Narodne novine 118/18) i Uredbom o visini minimalne plaće ( 106/2019 i 118/18)

5. Mjesto rada: područje Grada Ploča (Mjesni odbori: Ploče, Rogotin, Šarić Struga, Banja, Komin, Stablina, Baćina, Peračko Blato, Staševica, Crpala-Spilice-Gnječi, Plina Jezero)
 
6. Opis poslova:pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika   pomoć u održavanju higijene stambenog prostora   briga o higijeni krajnjih korisnika   pomoć u socijalnoj integraciji   pomoć pri odlasku u šetnju, obavljanje drugih svakodnevnih poslova, obavljanje kućanskih poslova pomoć u dostavi lijekova, namirnica i drugih potrepština

7. Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:   

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • najviše završena srednja škola, završena osnovna škola nije uvjet
 • nezaposlene žene bez obzira na duljinu prijave u evidenciji HZZ-a s naglaskom na žene starije od 50 godina Prednost imaju:
 • žene s invaliditetom
 • žene starije od 50 godina
 • žrtve trgovanja ljudima
 • žrtve obiteljskog nasilja,
 • azilantice,
 • mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu), udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,
 • liječene ovisnice,
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,
 • pripadnice romske nacionalne manjine,
 • osobe slabijeg imovinskog stanja
 • beskućnice
 • majke djece s 3 ili više malodobne djece
 • majke djece s teškoćama u razvoju
 • samohrane majke

Podnositeljice su u životopisu dužne naznačiti kojoj skupini iz točke 6. pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu (npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu)

8. Uz obrazac prijave kandidati su dužni priložiti:

 • Životopis
 • Preslika Osobne iskaznice
 • Presliku dokaza o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi ukoliko je ista završena   Potvrdu HZZ-a o statusu nezaposlene osobe (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Oglasa)
 • Vlastoručno ispunjen i potpisan Prijavni obrazac (može se preuzeti na stranicama Crvenog križa Ploče https://www.crvenikriz-ploce.hr/  ili u HZZ Ploče)

NAPOMENA: Odabrane kandidatkinje obvezne su pohađati i završiti program osposobljavanja.
Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:
Gradsko društvo Crvenog križa  Ploče , Vladimir Nazor 20. Ploče 20340. putem pošte, osobno (uz pridržavanje mjera zaštite od COVID-19) ili putema maila gdck.ploce@gmail.com (originali će se priložiti naknadno)
u roku od 8 dana od objave Oglasa na stranicama HZZ-a u zatvorenoj kuverti s naznakom:
Za natječaj „Ženska ruka solidarnosti“.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva, ne smatra se kandidatom prijavljenim na poziv.
Natječaj će biti objavljena na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Crvenog križa Ploče
Kandidatkinje će o rezultatima javnog poziva biti obaviještene u zakonskom roku. HCK Gradsko društvo Crvenog križa Ploče zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

 

Projekt „Zaželi – program zapošljavanja žena“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.