• Subcribe to Our RSS Feed

Ženska ruka solidarnosti – ZAŽELI III

OBAVIJEST 19.6.2023.


Završen projekt "ŽENSKA RUKA SOLIDARNOSTI" UP. 02.1.1.16.0444 sufinanciran iz Europskog
socijalnog fonda.
Projekt se provodio 8 mjeseci (od 19.10.2022.-19.6.2023.) u partnerstvu s Gradom Ploče,
Centrom za socijalnu skrb Ploče i Zavodom za zapošljavanje – Područni ured Dubrovnik.
Na projektu je bilo zaposleno 10 žena s područja grada Ploča koje su u vremenskom razdoblju
od 6 mjeseci pružale usluge pomoći i potpore starijim i nemoćnim osobama.
Zahvaljujemo zaposlenicama, partnerima i korisnicima ovog projekta, te se nadamo nastavku u
budućim fazama i budućoj suradnji.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost HCK Gradskog društva Crvenog križa Ploče.

OBAVIJEST 22.5.2023.


Održan je mjesečni sastanak sa  zaposlenicima u sklopu projekta “Ženska ruka solidarnosti” 
UP.02.1.1.16.0444. . Kao i do sada razgovaralo se o svakodnevnim situacijama s kojima  se naše
zaposlenice susreću pri obavljanju svojih poslova s krajnjim korisnicima. Također su preuzele
higijenske pakete za mjesec svibanj.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost HCK Gradskog društva Crvenog križa Ploče.

OBAVIJEST 21.04.2023.

Održan je redoviti mjesečni sastanak u sklopu projekta “Ženska ruka solidarnosti” UP.02.1.1.16.0444.

Na sastanku su se razmijenila iskustva i dojmovi s terena, a zaposlenice su dostavile svoja mjesečna izvješća te su preuzele higijenske pakete za 60 krajnjih korisnika.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost HCK Gradskog društva Crvenog križa Ploče.

OBAVIJEST 24.03.2023.

U nastavku provedbe projektnih aktivnosti održan je 4. po redu  mjesečni sastanak sa  zaposlenicama u sklopu projekta “Ženska ruka solidarnosti”  UP.02.1.1.16.0444.

Kao i do sada razgovaralo se o svakodnevnim situacijama s kojima se naše zaposlenice susreću pri obavljanju svojih poslova s krajnjim korisnicima. Također su preuzele higijenske pakete za mjesec ožujak.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost HCK Gradskog društva Crvenog križa Ploče

OBAVIJEST  – 20.2.2023.

Dana 20. veljače 2023.godine održan je redoviti mjesečni sastanak u sklopu projekta Ženska ruka solidarnosti UP.02.1.1.16.0444.
Na mjesečnom sastanku podijeljeni  su im promotivni proizvodi koji im mogu poslužiti u daljnjem radu (pregača, majice, šalica, rokovnik, kemijska,privjesak, platnena vrećica i kišobran). Na kraju sastanka djelatnice su preuzele mjesečne pakete sa higijenskim potrepštinama za 60 krajnjih korisnika.
 
Ukupna vrijednost projekta je 494.000,00  kn.
Intenzitet potpore: Europski socijalni fond (85%) i Državni proračun Republike Hrvatske (15%)
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

“OSNOVE ZA RAD”

Opisno izvješće o radu 2021.

Izvještaj o prihodima i rashodima 2021. g

Pravo na pristup informacijama 2022.

OBAVIJEST  – 25.1.2023.

Održan je drugi mjesečni sastanak projekta „Ženska ruka solidarnosti“
 UP.02.1.1.16.0444
Dana 25. siječnja 2023. godine održan je drugi sastanak sa zaposlenicama u projektu
financiranom iz Europskog socijalnog fonda  „Ženska ruka solidarnosti“ UP. 02.1.1.16.
0444 koje pružaju uslugu za 60 krajnjih korisnika projekta.
Na sastanku se razgovaralo o provedbi projekta. Početna iskustva i dojmovi s terena su
pozitivni,a  zaposlenice su vrlo zadovoljne. Također, povratne informacije krajnjih
korisnika su vrlo pozitivne.
Zaposlenice su dostavile svoja mjesečna izvješća I preuzele  higijenske pakete za
mjesec siječanj koje će podijeliti svojim krajnjim korisnicima.Zahvaljujemo našim
zaposlenicama projekta na predanom i odgovornom radu.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost HCK Gradskog društva Crvenog križa Ploče

IMG_20230125_100408

Image 2 of 2

OBAVIJEST  – 16.12.2022.

Dana 16.12.2022. godine održan je prvi mjesečni sastanak sa zaposlenicama u sklopu
projekta „Ženska ruka solidarnosti“  UP.02.1.1.16.0444.
Zaposlenice su dostavile svoja mjesečna izvješća te su na kraju sastanka preuzeli
mjesečne pakete za svoje korisnike.
Podsjetimo, predviđeno trajanje projekta je osam mjeseci, dok će žene pružati uslugu
pomoći u kući tijekom 6 mjeseci, odnosno do kraja svibnja 2023. godine. Pozivom se
 osiguralo pružanje usluga krajnjim korisnicima tijekom prijelaznog razdoblje, odnosno
do usvajanja novog programa ESF+ u okviru novog financijskog razdoblja 2021.-2027.
Ukupna vrijednost projekta je 494.000,00 kn
Intenzitet potpore:  Europski socijalni fond (85%) i Državni proračun Republike Hrvatske
(15%)
 Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost HCK Gradskog društva Crvenog križa
Ploče

IMG_20221216_101207

Image 1 of 1

OBAVIJEST  – 29.11.2022.

Zaposleno 10 žena -radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju u sklopu projekta “Ženska ruka solidarnosti” UP.02.1.1.16.0444
 
Dana 29.studenoga 2022. 10 žena potpisalo je ugovor na 6 mjeseci za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta “Ženska ruka solidarnosti”  UP.02.1.1.16.0444 financiranog iz Europskog socijalnog fonda. 
S radom počinju 1.12.2022.,a posao će obavljati do 31.5.2023. Zaposlenice će obavljati poslove pomoći i potpore starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom koje će skrbiti za  najmanje 60 korisnika. 

 

POZIV

21.11.2022

Poziv na razgovor- Zaželi III

 

OGLAS

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u
sklopu Projekta „Ženska ruka solidarnosti“

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz
Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Operativnog
programa Učinkoviti ljudski potencijali, poziva ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA
ŽENA – FAZA III broj poziva UP.02.1.1.16 te projekta pod nazivom “ Ženska ruka
solidarnosti“ kodnog broja UP.02.1.1.16.0444 , čiji je nositelj Hrvatski Crveni križ
Gradsko društvo Crvenog križa Ploče s partnerima na projektu: Hrvatski zavod za
zapošljavanje – Područni ured Dubrovnik, Centar za socijalnu skrb Ploče i Grad Ploče, te
temeljem odluke Odbora Gradskog društva Crvenog križa Ploče sa VII. Sjednice 18. Saziva
Skupštine Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Ploče od 3.
studenoga 2022.      

objavljuje se
OGLAS

          Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu

“Ženska ruka solidarnosti“
UP.02.1.1.16.0444

Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe aktivnosti u sklopu projekta “
Ženska ruka solidarnosti“- radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama.
1. Broj traženih osoba: 10
2.Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – 6 mjeseci
3.Radno vrijeme: puno radno vrijeme
4.Mjesto rada: područje grada Ploča
5.Opis poslova:
– pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština
-briga o osobnoj higijeni korisnika
-pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika
-pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika
-pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo
-pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima
-pomoć u ostvarivanju raznih prava ( plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
-i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju

Svaka zaposlena žena pružat će usluge potpore i podrške za najmanje šest krajnjih
 korisnika.
6.Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete za prijam u radni odnos:
-hrvatsko državljanstvo
-da su u evidenciji nezaposlenih HZZ-a;
-najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje
s posebnim naglaskom na žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja
ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi ( domova za
djecu), udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja
zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice,
ostale ranjive skupine.
7. Kandidati za javni oglas su dužni priložiti:
-potpisanu prijavnicu za posao (može se preuzeti na službenim stranicama Crvenog križa
Ploče https://crvenikriz-ploce.hr/ ili u prostorijama Crvenog križa Ploče- Vladimira Nazora
20, Ploče)
-životopis (uz obaveznu naznaku kontakt broja)
-presliku osobne iskaznice
-presliku dokaza o završenoj školi (osnovna ili srednja škola)-ukoliko je primjenjivo
-potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u
evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave oglasa)
-dokaz o radnome stažu (ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje)
– ispunjenu i potpisanu Izjavu o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka (može
se preuzeti na službenim stranicama Crvenog križa Ploče https://crvenikriz-ploce.hr/ ili u
prostorijama Crvenog križa Ploče- Vladimira Nazora 20, Ploče)
8.Podaci o plaći
Predviđena plaća je u visini minimalne plaće, sukladno Uredbi o visini minimalne plaće
Vlade Republike Hrvatske.

NAPOMENA
Kandidati su u životopisu dužni naznačiti kojoj skupini iz točke 6. (sa  posebnim naglaskom
na) pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu:
– Žene od 50 godina i više (osobna iskaznica)

– Žene s invaliditetom (nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti,
stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u hrvatski registar osoba s invaliditetom)
– Žrtve trgovanja ljudima ( uvjerenje / potvrda centra za socijalnu skrb iz kojega je vidljivo
da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima)
– Žrtve obiteljskog nasilja ( uvjerenje / potvrda centra za socijalnu skrb iz kojega je vidljivo
da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja)
– Azilatnice ( odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP)
– Žene koje su izašle iz sustava skrbi ( domova za djecu), udomiteljskih obitelji, odgojnih
zavoda i sl. ( rješenje / uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao
oblika skrbi izvan vlastite obitelji)
– Liječene ovisnice (potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o
drogama
– Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci ( potvrda o otpuštanju)
– Pripadnice romske nacionalne manjine ( izjava osobe o pripadnosti)
– Beskućnice ( rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište
odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u
prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik
usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica
ciljane skupine beskućnica).
– Ostale ranjive skupine ( potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih
institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine).
Kandidati koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete
iz oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.
Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u zakonskome roku.
Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ploče zadržava pravo poništenja oglasa
bez posebnog objašnjenja.
Osobe koje se prijavljuju na oglas dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:
Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ploče, Vladimira Nazora 20,
20340 Ploče , osobno ili putem pošte u roku 8 dana, od dana objave oglasa na oglasnim
stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u zatvorenoj koverti s naznakom “Za
natječaj- Ženska ruka solidarnosti- Program zapošljavanja žena“
Javni oglas bit će objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao i
na internetskoj stranici https://crvenikriz-ploce.hr/ i na službenoj stranici Grada Ploča
https://ploce.hr/ .

Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na
tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica
EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi
činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju
na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

PRIJAVA -OGLAS ZAŽELI

Izjava-o-davanju-suglasnosti-za-koristenje-osobnih-podataka_GDCK Ploče