• Subcribe to Our RSS Feed

Ženska ruka solidarnosti

OBAVIJEST 26.02.2021.

U sklopu projekta Ženska ruka solidarnosti UP.02.1.1.13.0113. održan je sastanak za 3. mjesec provedbe projekta. Naše drage žene podijelile su svoja iskustva i savjete sa terena, a s radom i dalje nastavljamo u pozitivnom tonu. 
Podijeljeni su im higijenski paketi za veljaču namijenjeni za 60 krajnjih korisnika.

OBAVIJEST 26.01.2021.

Održan mjesečni sastanak  projekta Ženska ruka solidarnosti UP.02.1.1.13.0113 financiranog  od Europskog socijalnog fonda -Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali.
Dana 26.01.2021. održali smo sastanak sa 10 zaposlenica koje brinu o 60 krajnjih korisnika. Na sastanku su podijelile svoja iskustva i dojmove koja su do sada bila vrlo pozitivna.
Podijelili smo im promotivne majice i kišobrane, a preuzele su i higijenske pakete za siječanj namijenjeni krajnjim  korisnicima.

OBAVIJEST 28.12.2020.

Održan prvi mjesečni sastanak projekta „Ženska ruka solidarnosti“  UP.02.1.1.13.0113

Dana 28. prosinca 2020.održan je prvi sastanak sa zaposlenicama u projektu financiranom od Europskog socijalnog fonda  „Ženska ruka solidarnosti“ UP. 02.1.1. 13. 0113 koje pružaju uslugu za 60 krajnjih korisnika projekta.

Na sastanku se razgovaralo o provedbi projekta.Početna iskustva i dojmovi s terena su pozitivni,a  zaposlenice su vrlo zadovoljne. Također, povratne informacije krajnjih korisnika su vrlo pozitivne.

Zaposlenice su preuzele  higijenske pakete za mjesec prosinac koje će podijeliti svojim krajnjim korisnicima.

Hvala našim zaposlenicama projekta na predanom i odgovornom radu.

OBAVIJEST 26.10.2020

Gradsko društvo Crvenog križa Ploče dobilo je sredstva Europskog socijalnog fonda za projekt „Ženska ruka solidarnosti“ UP. 1.1.13.0113.

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, te HCK Gradsko društvo Crvenog križa Ploče potpisali su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 928.655,00 kuna.

Bespovratna sredstva za financiranje projekta osigurana su 85% iz Europskog socijalnog fonda i 15% iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Razdoblje provedbe projekta „Ženska ruka solidarnosti“ je 18 mjeseci  (26.10.2020-26.04.2022)

Cilj projekta je  omogućiti ženama pripadnicama ranjivih skupina uključivanje  na tržište rada na 12 mjeseci, u svrhu potpore i podrške starijim osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici, također je  predviđeno  obrazovanje i osposobljavanje zaposlenih žena.

Partneri na projektu su: Centar za socijalnu skrb Ploče, Hrvatski  zavod za zapošljavanje Područni ured Dubrovnik i Grad Ploče.

Planiramo zapošljavanje i izobrazbu 10 žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada s područja grada Ploča i okolnih mjesta koje će pružati pomoć i podršku za 60 korisnika (starijih osoba iznad 65 godina i/ili nemoćnih osoba  te osoba s invaliditetom tijekom 12 mjeseci.  Žene će sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme s početkom  rada  01.12.2020.

Za sve informacije možete nazvati v.d.ravnateljicu GDCK Ploče i voditeljicu projekta Tanju Medak na:   091-267-6129 ili na 020-679-563.

 

OBAVIJEST 30.11.2020

Zaposleno 10 žena- radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom u sklopu projekta “Ženska ruka solidarnosti „ UP.02.1.1.13.0113

U Gradskom društvu Crvenog križa Ploče dana 30.11.2020. 10 žena potpisalo je ugovor na 12 mjeseci za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Ženska ruka solidarnosti, UP.02.1.1.13.0113, financiranog iz Europskog socijalnog fonda. S radom počinju
01.12.2020., a posao će obavljati do 30.11.2021.
Zaposlenice će obavljati poslove pomoći i potpore starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom koje će skrbiti za ukupno 60 korisnika.

4

Image 4 of 4

 

Natječaj zaželi

RADNIK/CA ZA POMOĆ I POTPORU STARIJIM OSOBAMA I/ILI OSOBAMA SA INVALIDITETOM

Radno mjesto

Broj:

Mjesto rada: PLOČE, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 04.11.2020

Natječaj vrijedi do: 12.11.2020

Posloprimac

Razina obrazovanja:

 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije:

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava,obitelji i socijalne politike  o financiranju projekta „Ženska ruka solidarnosti“” KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-151 od 25. rujna 2020., na temelju Ugovora od dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u financijskom razdoblju 2014.-2020. od 26. listopada 2020.,Ženska ruka solidarnosti“„ Kodni broj: UP.02.1.1.13.0113. te na temelju Odluke Odbora Gradskog društva Crvenog križa Ploče sa XII. Sjednice 17. Saziva Skupštine Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Ploče od 30.listopada 2020.  raspisuje      

NATJEČAJ
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta
„Ženska ruka solidarnosti“

Udruga Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa, Vladimira Nazora 20 Ploče raspisuje natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme:

1. Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u  Gradskom društvu Crvenog križa Ploče za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Ženska ruka solidarnosti“- radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom

2. Broj traženih radnica: 10 osoba

3. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – 12 mjeseci

4. Radno vrijeme i plaća: puno radno vrijeme. Plaća radnica je minimalna plaća propisana Zakonom o minimalnoj plaći (Narodne novine 118/18) i Uredbom o visini minimalne plaće ( 106/2019 i 118/18)

5. Mjesto rada: područje Grada Ploča (Mjesni odbori: Ploče, Rogotin, Šarić Struga, Banja, Komin, Stablina, Baćina, Peračko Blato, Staševica, Crpala-Spilice-Gnječi, Plina Jezero)

6. Opis poslova:pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika   pomoć u održavanju higijene stambenog prostora   briga o higijeni krajnjih korisnika   pomoć u socijalnoj integraciji   pomoć pri odlasku u šetnju, obavljanje drugih svakodnevnih poslova, obavljanje kućanskih poslova pomoć u dostavi lijekova, namirnica i drugih potrepština

7. Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:   

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • najviše završena srednja škola, završena osnovna škola nije uvjet
 • nezaposlene žene bez obzira na duljinu prijave u evidenciji HZZ-a s naglaskom na žene starije od 50 godina Prednost imaju:
 • žene s invaliditetom
 • žene starije od 50 godina
 • žrtve trgovanja ljudima
 • žrtve obiteljskog nasilja,
 • azilantice,
 • mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu), udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,
 • liječene ovisnice,
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,
 • pripadnice romske nacionalne manjine,
 • osobe slabijeg imovinskog stanja
 • beskućnice
 • majke djece s 3 ili više malodobne djece
 • majke djece s teškoćama u razvoju
 • samohrane majke

Podnositeljice su u životopisu dužne naznačiti kojoj skupini iz točke 6. pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu (npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu)

8. Uz obrazac prijave kandidati su dužni priložiti:

 • Životopis
 • Preslika Osobne iskaznice
 • Presliku dokaza o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi ukoliko je ista završena   Potvrdu HZZ-a o statusu nezaposlene osobe (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Oglasa)
 • Vlastoručno ispunjen i potpisan Prijavni obrazac (može se preuzeti na stranicama Crvenog križa Ploče https://www.crvenikriz-ploce.hr/  ili u HZZ Ploče)

NAPOMENA: Odabrane kandidatkinje obvezne su pohađati i završiti program osposobljavanja.
Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:
Gradsko društvo Crvenog križa  Ploče , Vladimir Nazor 20. Ploče 20340. putem pošte, osobno (uz pridržavanje mjera zaštite od COVID-19) ili putema maila gdck.ploce@gmail.com (originali će se priložiti naknadno)
u roku od 8 dana od objave Oglasa na stranicama HZZ-a u zatvorenoj kuverti s naznakom:
Za natječaj „Ženska ruka solidarnosti“.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva, ne smatra se kandidatom prijavljenim na poziv.
Natječaj će biti objavljena na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Crvenog križa Ploče
Kandidatkinje će o rezultatima javnog poziva biti obaviještene u zakonskom roku. HCK Gradsko društvo Crvenog križa Ploče zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

Projekt „Zaželi – program zapošljavanja žena“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.